Missie en Visie

Iedere patiënt is uniek en vraagt dus ook om een unieke aanpak.

Bij Groups for Balance – Fysiotherapie krijgt u niet alleen die unieke aanpak maar wordt u ook behandeld volgens de laatst bewezen methoden en met de meest vooruitstrevende behandeltechnieken.

Als eerste gaan we samen met u uw klachten in kaart brengen middels een uitgebreid vraaggesprek. Dit alles naar aanleiding van de door u vooraf ingevulde vragenlijst welke u toegezonden hebt gekregen per mail na het maken van de eerste afspraak.

Vervolgens vindt er een fysiotherapeutisch onderzoek plaats om tot een diagnose te komen op basis van onze bevindingen. Met behulp van aanvullende diagnostische middelen, bijvoorbeeld echografie en krachttesten, zijn we nog beter in staat om tot de juiste diagnose en het voor u optimale behandelvoorstel te komen.

Behandelingen bij Groups for Balance – Fysiotherapie vinden in eerste instantie altijd plaats in de behandelkamer. Wij zijn van mening dat het lichaam eerst belastbaar (in de juiste conditie) moet zijn alvorens we kunnen gaan oefenen in onze ruim opgezette oefenzaal. Oefeningen dragen bij aan een verbetering van mobiliteit, spierkracht, stabiliteit en conditie mits de voorwaarde zijn gecreëerd om te kunnen oefenen. Maak nu een afspraak om middels een actieve aanpak aan uw herstel te werken!

Contact