Duizeligheid balanstraining

GFB heeft, in samenwerking met het kenniscentrum duizeligheid in Apeldoorn , zich gespecialiseerd op het gebied van duizeligheid. Deze specialisatie richt zich op zowel het diagnosticeren als het behandelen van patiënten. 
Duizeligheid en vestibulaire problemen
Duizeligheid is een veel gehoorde klacht en mensen ervaren dit als een grote belemmering om hun dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Daarnaast gaat duizeligheid vaak gepaard met evenwichtsstoornissen tijdens het omdraaien in bed, het opstaan of het lopen in bijvoorbeeld een drukke winkelstraat.
Evenwicht
De twee evenwichtsorganen, één in elk oor, zenden informatie over bewegingen van het hoofd door naar de hersenen. Deze informatie is belangrijk voor het behouden van uw evenwicht (balans). Wanneer één van de evenwichtsorganen niet goed werkt, wordt u duizelig en krijgt u last van evenwichtsstoornissen. Daarbij kunt u ook misselijk wordenen zelfs gaan braken. Deze toestand kan erg beangstigend zijn, maar is niet ernstig of levensbedreigend.
Voor duizeligheidsklachten is er een belangrijk rol voor de fysiotherapie weg gelegd.
 
GFB is gespecialiseerd op de herkenning, het testen en behandelen van (draai)duizeligheid en vestibulaire problemen. Hierbij werken wij nauw samen met KNO specialisten en neurologen of revalidatie artsen.
 Bij GFB bekijken en bespreken wij samen met u:
- De aard van de duizeligheid
- Het beloop in de tijd
- Uitlokkende factoren
- Begeleidende verschijnselen
Vervolgens doen wij een aantal testen en bepalen we wat voor u de beste behandeling is. 
 
Oefeningen bij vestibulaire revalidatie
Als u bij Groups for Balance in behandeling bent vanwege duizeligheids- en evenwichtsklachten krijgt u van de fysiotherapeut oefentherapie: vestibulaire revalidatie ofwel revalidatie van het evenwicht. Een onderdeel van deze revalidatiebehandeling zijn de Cawthorne & Cooksey oefeningen, Vestibulaire revalidatie volgens Herdman of Brandt-Daroff oefeningen . De oefentherapie is gericht op het verminderen van duizeligheidsklachten en verbeteren van uw evenwicht.
Oefentherapie volgens Cawthorne en Cooksey
De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen die bedoeld zijn om duizeligheid op te wekken. Met deze oefeningen versnelt u het proces van herstel van het evenwichtsgevoel in de hersenen (gewenning en compensatie). Door de oefeningen wordt de onjuiste informatie vanuit de oren over het evenwicht gecompenseerd. Bij het doen van de oefeningen dient u duizeligheidsklachten en evenwichtsproblemen te hebben, dit is normaal.
 
Uw fysiotherapeut zal u begeleiden welke voor u van toepassing is.
 

U kunt terecht bij een van onze duizeligheidsspecialiste;

Franny Dethmers

Maak online een afspraak of bel 072-7210902