Topsporters en patiënten ervaren de kortere hersteltijden van deze geïntegreerde therapie. Het systeem is een belangrijke aanvulling op de fysiotherapie.

Combinatietherapie: fysiotherapie met T-care / Tecar

Gelijktijdige toepassing van Tecar / T-care en fysiotherapie verbetert de bloedsomloop, stimuleert het lymfatische systeem en heft bewegingsbeperkingen op. Het resultaat van de behandeling is een effectief herstel ten gevolge van snellere ontspanning, verdwijnen van zwelling en verbeteren van de circulatie, met als gevolg vermindering van pijn waardoor training sneller kan worden ingezet.

Bij stoornissen aan het bewegingsapparaat valt met name de kortere genezingsduur op.
Gebaseerd op klinische studies wordt T-care / Tecar ingezet in de (top)sport, revalidatie en in de fysiotherapie. T-care / Tecar stimuleert het natuurlijke fysiologische genezingsproces.

Het weefselherstel vindt plaats door het toedienen van electromagnetische spanningsvelden waardoor genezingsprocessen door het lichaam zelf in gang worden gezet.

De werking van Tecar / T-care

T-care / Tecar is een unieke gepatenteerde technologie en therapie, waarmee zowel thermische als niet-thermische spanning door weefsel wordt gevoerd, toegediend vanuit een serie capacitieve en resistieve elektroden. Dit proces vormt de basis van cellulaire veranderingen die verantwoordelijk zijn voor het bespoedigen van weefselherstel, pijnvermindering en hervatting van activiteit. De thermische en niet-thermische effecten, gecombineerd met de dynamiek en vaardigheid van de behandelaar, maken  gebruik van de eigen genezingsprocessen van het lichaam voor het herbalanceren van beschadigde cellen.

De technologie van T-care

Dankzij de wisselstroomspanning genereert T-care beweging van de ionen binnen de weefsels. Daardoor treedt potentiaalherstel op van de celmembranen van het weefsel. Deze technologie schept een optimale ionenbeweging evenwicht in het elektrisch vermogen en in de celactiviteit.

Het capacitieve systeem

De door het CAPACITIEVE systeem voortgebrachte reacties spelen zich vooral af in het zachte weefsel onder de elektrode, omdat de elektrode dankzij specifieke eigenschappen als condensator kan functioneren. Daardoor stijgt de temperatuur plaatselijk. Deze opwarming van zacht weefsel heeft een positieve invloed op de procedure die zich vervolgens in de RESISTIEVE modus ontplooit.

biceps_cap._animatie_met_skelet<

Het resistieve systeem

De door het RESISTIEVE systeem voortgebrachte reacties concentreren zich op weefsels met een hogere weerstand, zoals botten en pezen. De hogere weerstandswaarden van bot- en peesweefsel, als gevolg van de hogere dichtheid en het lagere watergehalte van deze gebieden, leiden tot een hogere temperatuurstijging dan in zachtere en/of meer doorbloede weefselgebieden. De reactie vindt hoofdzakelijk plaats in het weefselgebied met de hoogste weerstand, gelegen tussen de actieve en de neutrale elektrode.

biceps_rec._animatie

Indicaties voor gebruik

  • Pijn
  • Zwelling
  • Spierletsel
  • Letsel van gewrichten en hardere weefsels
  • Functieverlies
  • Mobiliteitsverlies
  • Ontsteking

U kunt terecht bij een van onze T Care specialisten;

Bob Kruis, Menno Schouten

Maak online een afspraak of bel 072-7210902