Kinderfysiotherapie GFB Acrobaat

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening of een tekort aan bewegingservaring. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkelingen van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren.
Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind, kunt u met uw vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Indicaties voor kinderfysiotherapie

Zuigelingen (0-2 jaar)

Voorbeelden van behandel indicaties kunnen zijn:
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
 • huilbaby
 • billenschuiven
 • cerebrale parese
 • spina bifida (open ruggetje)
 • pre/dysmature kind
 • plexus brachialis laesie
 • te lage of te hoge spierspanning
 • Sensomotorische problematiek
 • Peuters/kleuters (3-5 jaar)

Peuters/kleuters (3-5 jaar)

Voorbeelden van behandel indicaties kunnen zijn:
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • orthopedische afwijkingen
 • jeugdreuma
 • ademhalingsproblematiek (astma)
 • aangeboren afwijkingen die motoriek beïnvloeden
 • kleuters die opvallen op school bij “de werkjes” zoals bij knippen, prikken, kleuren enz.
 • fijnmotoriek.

Schoolgaande kinderen (6-16 jaar)

Voorbeelden van behandel indicaties kunnen zijn:
 • orthopedische afwijkingen
 • afwijkend looppatroon
 • developmental coordination disorder (DCD)
 • ADHD
 • autisme spectrum stoornis (ASS)
 • verworven hersenletstel
 • schrijfproblemen
 • houdingsafwijkingen
 • kinderen die te lang incontinent blijven, of juist last hebben van obstipatie
 • kinderen met zwaardere problematiek zoals met bepaalde syndromen, spierziekten of
 • neurologische afwijkingen
 • Sensomotorische problematiek
De hulpvraag van kind, ouders en overige betrokkenen wordt als uitgangspunt genomen. Vanuit de hulpvraag maakt de kinderfysiotherapeut een analyse van de probleemgebieden met speciaal voor kinderen ontwikkelde gestandaardiseerde testen, observatie en vragen.

 

U kunt terecht bij onze specialiste;

Bettina Bouwman

Maak online een afspraak of bel 072-7210902