Neurorevalidatie

De gevolgen van een CVA (beroerte) of anderszins niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld bij Parkinson, MS, ALS, hersentrauma na een ongeval) kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. Door het letsel is het denken en doen verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren waardoor de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, de communicatie, het eten en drinken en de persoonlijke verzorging. Ernstige problemen kunnen ontstaan onder meer op het terrein van wonen, werk en relatie. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na een CVA of andere hersenaandoening. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie en/of aanpassingen wordt doorlopen. De therapie zal indien nodig in de thuissituatie worden uitgevoerd, maar kan ook plaats vinden op de praktijk.

Bij Groups for Balance heeft Franny Dethmers de verantwoordelijkheid over patiënten met neurologische aandoeningen, vestibulaire klachten en valpreventie.

Na haar opleiding fysiotherapie heeft ze in Australië, aan de University of South Australia, een Master studie gedaan en zich gespecialiseerd in neurologie en revalidatie (Master of Applied Science in Physiotherapy) met onderzoek naar het loop patroon bij de ziekte van Parkinson. Sindsdien is zij werkzaam in de neurorevalidatie in zowel centraal- als perifeer neurologische aandoeningen zoals  CVA, MS, ALS, de Ziekte van Parkinson, Traumatisch Hersenletsel, polyneuropathie en evenwichts-stoornissen.

Ze heeft een affiniteit voor niet-aangeboren hersenletsel problematiek en kijkt altijd naar de situatie waarbij de patiënt centraal staat.

U kunt terecht bij onze specialiste:

Franny Dethmers

Maak online een afspraak of bel 072-7210902