GFB RUG FIT Traject

Stap 1: de algemene intake.

De intake bij Groups for Balance bestaat uit een bezoek aan de manueel therapeut en leefstijlcoach.

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Anamnese met een Manueeltherapeut(e)
 • Lichamelijk onderzoek bij de Manueeltherapeute
 • Vraaggesprek bij de Leefstijlcoach

Stap 2: testen en meten.

Tijdens het meetmoment worden er door de fysiotherapeute drie fysieke testen afgenomen. Door het afnemen van deze testen bepalen we de beginsituatie.

De fysieke testen bestaan uit:

 • Conditietest; Energy Co2ntrol Methode
 • Mobiliteitstest; DAVID
 • Rug- inspanningstest. DAVID

Samen met u worden de testresultaten besproken en wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Stap 3: Programma.

Duur: 12 weken en 12 tot 24 sessies.

De therapeut zal samen met u en met inzet van specialistische apparatuur een trainingsschema opstellen om veilig en verantwoord uw fysieke conditie en beweeglijkheid op te bouwen. De groepstraining vindt plaats in groepen van minimaal 4 en maximaal 6 personen.

Verder helpt de fysiotherapeut u om handelingen en activiteiten in het dagelijks leven, zoals zitten, staan, lopen en tillen, op een meer ontspannen en efficiëntere wijze uit te voeren. Elke training wordt bijgehouden door een software systeem zodat we kunnen monitoren welke vorderingen u maakt en kunnen bijsturen als dat noodzakelijk is. 

Stap 4: de eindevaluatie.

Aan het einde van de drie maanden behandelcyclus doorloopt u samen met uw fysiotherapeut(e) de eindmeting.

De eindmeting bestaat uit:

 • Conditietest; Energy Co2ntrol Methode
 • Mobiliteitstest; DAVID
 • Rug- en nek inspanningstest. DAVID

Samen met u worden de eindresultaten besproken en wordt er (indien nodig) een persoonlijk onderhoudsprogramma samengesteld om de komende jaren de resultaten te waarborgen. 

Stap 5: het vervolgprogramma.

Het vervolgprogramma bestaat uit één fysieke training per week. In deze fase is het belangrijk om uw eigen sport- en beweegactiviteiten weer op te pakken. Samen met de leefstijlcoach wordt bekeken welke activiteiten daarvoor geschikt zijn.

Het vervolgprogramma bestaat uit:

 • 1x per week fysieke training;
 • Consulten met Leefstijlcoach
 • Periodieke meetmomenten.

Nazorgtraject

Heeft u het revalidatietraject afgesloten en wilt u er zeker van zijn dat uw trainingsresultaten niet verdwijnen? Dan kunt u in een veilige omgeving preventief, onder begeleiding van fysiotherapeuten, blijven trainen Groups for Balance - Fysiotherapie. Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Neem voor meer informatie over de abonnementenstructuur contact op ons.