Netwerk Orthopedie

Netwerk Orthopedie is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de Noordwest Ziekenhuisgroep en een groot aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit de regio’s Alkmaar en Den Helder. Het team van orthopedisch chirurgen van de NoordWest Ziekenhuisgroep en fysiotherapeuten uit deze regio’s hebben de handen ineen geslagen om samen de behandeling van knieën en heupen te optimaliseren.

Samenwerken aan optimale zorg

Netwerk Orthopedie heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, totale knieprothese en voorste kruisbandreconstructie te optimaliseren. De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt.

Dit betekent onderling goede afspraken maken, met elkaar overleggen, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er minder goed gaat en waar het beter kan. Samen met patiënten testen wij continu de kwaliteit van wat we doen. Door goed naar elkaar te luisteren leren we zo wat goed gaat en wat beter kan. Kortom, samenwerken aan optimale zorg.

Patiënt centraal

Het belangrijkste aspect is u als patiënt goed te informeren over wat u kunt verwachten. Wij bieden u één duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat. Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat u als patiënt tevreden bent over het resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is. 

Kernpunten van het samenwerkingsverband


- Protocolleren fysiotherapeutische zorg in een zorgplan pre- en post operatief volgens laatste 
  wetenschappelijke inzichten
- Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten
- Uniforme informatie verstrekking aan patiënten
- Intensieve samenwerking specialisten en fysiotherapeuten
- Scholing ter verbetering van de kwaliteit van het netwerk en om deze te waarborgen
- Uitwisseling van ervaring en kennis
- Verzamelen meetgegevens met als doel de kwaliteit van het netwerk te meten en te verbeteren

Meer informatie vindt u op https://netwerk-orthopedie.nl