Lage rugklachten kunnen acuut op komen zetten of geleidelijk ontstaan. Vaak gaan de klachten vanzelf weer over, als dit niet gebeurd kan het zinvol zijn advies te vragen aan de huisarts of een oefen- of fysiotherapeut. De therapeuten aangesloten bij het Rug-netwerk werken allemaal via dezelfde werkwijze aan het herstel van uw klachten.

Lage rugklachten komen in Nederland veel voor. In een bevolkingsonderzoek bij mensen van 25 jaar en ouder bleek lage rugklachten de meest genoemde klacht van alle klachten van het bewegingsapparaat. In verreweg de meeste gevallen wordt er geen lichamelijke afwijking gevonden. Ook al is er geen lichamelijke afwijking gevonden, rugklachten zijn lastig en vervelend en kunnen uw dagelijks leven op een onprettige manier beïnvloeden. Uw humeur kan eronder lijden net zoals het huishouden, uw werk en andere activiteiten als sporten, winkelen, uitgaan of tuinieren. Ook als u er langere tijd last van heeft, is het goed om te weten wat u er zelf aan kunt doen en waar u om hulp kunt vragen.

De behandeling

De behandeling is gericht op het verbreden van de kennis over uw rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. De gedragsmatige aanpak staat in de behandeling centraal. Bij langer bestaande klachten, waarbij er geen sprake is van letsel, is een goede trainingsopbouw essentieel. Een goede trainingsopbouw is een trainingsopbouw met vaste doelen in de tijd.

De behandeling wordt op maat afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met u worden doelen opgesteld en uitgezet in de tijd. In het 13 weken durende programma worden verschillende fases doorlopen.

Het programma zal bestaan uit:

  • inzicht verkrijgen in het ontstaan van uw klachten en uw reactie op pijn;
  • adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport;
  • oefentherapie.

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Verwijzing en vergoeding

 

Met verwijzing
Als u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen, afhankelijk van uw aanvullende pakket, geheel vergoed, soms met een maximum bedrag of maximaal aantal behandelingen per jaar. In de polis van uw zorgverzekeraar staat hoe u precies verzekerd bent. Als u niet aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen bij u in rekening gebracht.

Zonder verwijzing
Oefentherapie en fysiotherapie zijn direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u ook zonder verwijzing van een arts naar een therapeut kunt. Dit maakt niets uit voor de vergoeding vanuit uw verzekering. Als u twijfelt over de oorzaak van uw klachten kunt u natuurlijk altijd advies vragen bij uw huisarts of specialist. Na een advies van de huisarts of specialist dient wel een verwijsbrief meegegeven te worden.